HİZMETLERİMİZ

 

 

 

 

 

 

 

Bağımsız Denetim Hizmetleri

 

 

Sahip olduğumuz Kamu Gözetim Kurumu (KGK) yetki belgesi ile şirketlerin finansal bilgilerinin, düzenleyici kurumlarca belirlenen standartlara uygunluğu ve doğruluğunu tespiti, denetim tekniklerinin uygulanarak yapılmakta ve raporlanması sağlanmaktadır.

 

        Bu kapsamda yapılan denetimler şunlardır;

 

  • Bağımsız Denetim

 

 

Şirketlerin finansal tablolarının ve raporlarının düzenleyici otorite tarafından belirlenen standartlara (TFRS, UFRS, BOBİ FRS gibi) uygunluğu ve doğruluğunun denetlenerek, görüş oluşturulmasını makul güvence verilmesini içermektedir.

 

 

  • Ara Dönem (Sınırlı) Bağımsız Denetim

 

 

Finansal raporlama sürecinden sorumlu kişilerden bilgi toplanması ve analitik inceleme ile diğer inceleme tekniklerinin uygulanarak sınırlı güvence verilmesini kapsamaktadır.

 

 

  • Üzerinde Önceden Mutabakata Varılan Prosedürlerin Denetimi

 

 

Uygulamaya yönelik bir taahhütname çerçevesinde, bir denetçinin, müşteri şirket ile ilgili üçüncü tarafların üzerinde mutabık kaldıkları denetim prosedürlerini yürüterek fiili bulguların güvence verilmeden raporlanmasıdır.

 

  • Uygunluk Denetimi

 

 

Şirketlerin faaliyetlerinin ya da işlemlerinin belirli kanunlara, ilgili mevzuat düzenlemelerine uygunluk derecesi hakkında görüş bildirilmesidir.

 

 

Kurumsal Finansman Hizmetleri

 

 

Şirketlerin birleşme ve devralma, borç ve sermaye finansmanı ile şirket değerlerinin tespiti konularında danışmanlık hizmeti vermektedir.

 

Şirketlerin kurumsal hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olacak stratejilere odaklanarak, kurumsal finansman projelerinde objektif, tarafsız ve bağımsız görüş verilmektedir.

 

Kurumsal Finansman ekibimiz, aşağıdaki konularda danışmanlık hizmeti sunmaktadır:

 

 

Şirket birleşmeleri, şirket satın almaları,

 

Şirket/Hisse satışı, Şirket bölünmeleri,

 

Sermaye Piyasasından kaynak temininde tahvil ve pay senedi ihracında teknik destek,

 

Alıcı ve satıcı durum tespiti (Due Diligence) çalışmaları,

 

Hedef şirket araştırması, sektör analizi vergisel ve finansal durum tespiti,

 

Yatırımcıların ve düzenleyici kurumların talepleri doğrultusunda şirket değerlemeleri.

 

 

 

Suistimal/Hile Denetimi

 

 

Özellikle etkin bir iç kontrol sistemi bulunmayan şirketlerde neredeyse tüm süreçler suistimale açıktır. Bu gibi durumlarda süreçlerin ve işlemlerin şirket dışından yetkin bir hizmet sağlayıcı tarafından objetif bir biçimde gözden geçirilmesi, olası suistimallerin veya suistimale açık alanların ortaya çıkarılması açısından tek çözümdür.

 

Şirketimiz, iç denetim hizmetlerinin bir parçası olarak müşterilerine suistimal inceleme ve soruşturma hizmeti vermektedir. Tek sefere mahsus veya sürekli olarak sağlanan bu hizmetlerin sonuçları ve çözüm önerileri, firma sahipleri ile paylaşılmaktadır.

 

 

Suistimal Hizmetlerimiz arasında başlıca aşağıdaki çalışmalar bulunmaktadır;

 

 

Suistimal denetimi birimi kurulumu,

 

Suistimal risklerinin belirlenmesi,

 

Suistimal tespit edici ve önleyici iç kontrol sistemlerinin kurulumu,

 

Suistimal denetimi, soruşturması ve incelemelerinin yapılması,

 

Suistimal eğitimleri.

 

 

 

Vergi Danışmanlığı Hizmetleri

 

 

Günümüz karmaşık mevzuat yapısında farklı ürün ve sektörlerde bilgi sahibi olan kadromuz ile müşterilerimize destek olunmaktadır.

 

Vergi Danışmanlık Hizmetlerimiz;

 

 

Sürekli vergi danışmanlığı,

 

Uluslararası vergi planlamasına yönelik hizmetler,

 

Yurt dışında iş yapan Türk vatandaşı kişi ve kurumlara vergi danışmanlığı,

 

Yabancı uyruklu yatırımcılar için Türkiye’de vergisel açıdan gerekli tüm belge ve izinlerin temini ve takibi,

 

KDV planlaması,

 

Lisans, royalty, teknik servis, gider paylaşımı, bayilik vb, sözleşmeler ile hisse devir sözleşmeleri ve uluslararası sözleşmelerin vergisel yükümlülükler açısından analizi ve değerlendirilmesi,

 

Transfer fiyatlandırması danışmanlık hizmeti.PRATİK BİLGİLER

» Amortisman Sınırı
» Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
» Emlak Vergisi Oranları
» Fatura Düzenleme Sınırı
» Kıdem Tazminatı Tavanı
» Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel

FAYDALI LİNKLER

TCMB DÖVİZ KURLARI

HAVA DURUMU

SİTE SAYACI


Ziyaretçi Sayımız: 24815